Indkaldelse til generalforsamling 2019

Vi inviterer medlemmer til generalforsamling den 27. marts 2019 kl. 19 – 21. Generalforsamlingen finder sted på Havnevej 11, Mosede Havn, 2670 Greve.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetæller.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
 5. Budget med kontingent og indmeldelsesgebyr for indeværende foreningsår til godkendelse.
 6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før GF).
 7. Valg af mindst tre bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en periode af 2 år.
 8. Valg af mindst tre bestyrelsesmedlemmer (ulige år) for en periode af 2 år.
 9. Valg af mindst 1 suppleant (hvert år) for en periode af 1 år.
 10. Valg af revisor (ulige år) for en periode af 2 år.
 11. Valg af revisorsuppleant (lige år) for en periode af 2 år.
 12. Eventuelt.

Vi glæser os til at se vores medlemmer til en hyggelig aften.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen