Ventelisten tømmes 21. august 2019

Til alle på venteliste – vi har gode nyheder.

Alle som står på venteliste 21. august 2019, får nu mulighed for at blive medlemmer af Vinterbaderne Grevehavbad.

Er du skrevet på listen før juni, får du en mail, for at bekræfte interesse og kontaktoplysninger.

Er du skrevet op i juni eller herefter, får du en mail via vores medlemssystem holdsport snarest, med link til betaling.

Vi afholder intro-møder for nye medlemmer til oktober, når vi åbner saunaen. Mere om tider følger, når det ligger endeligt fast.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen