Retningslinjer for brug af sauna

Retningslinjer for brug af sauna i Vinterbaderne Greve Havbad 

Brug ikke sauna hvis du har nogen former for sygdomssymptomer såsom corona, forkølelse, influenza e.lign. eller mistænker du er smittet

Armbånd skal altid medbringes og scannes hver gang man går i sauna

Alle skal sidde på et håndklæde, og skødet skal være tildækket

Det er op til dig selv, om du vil være nøgen eller have badetøj på, men vis hensyn til andres blufærdighedsgrænser

Saunaen er ikke et privat rum – det du siger, kan høres og kommenteres af andre

Vis hensyn – hold din sved for dig selv

Har du siddet med vådt/svedigt hår op af ruden, så tør den af med rengøringsmidler fra forrummet inden du går

Hold på varmen – sørg for at døren ikke stå unødigt åben

Vær tildækket og vis hensyn til havnens øvrige gæster, når du går mellem saunaen og vandet

Tag dit håndklæde med, når du går ud

Forrummet er til briller, nøgler, mobil. Det må ikke bruges til omklædning, tasker, sko m.v.

Ingen sko på i saunaen eller forrummet. Sko bor udenfor

Det er IKKE tilladt at ryge, eller medbringe mad, kaffe/te, alkohol og husdyr

Medbring kun drikkevand i brudsikker flaske

Saunaen tændes og slukkes ved hjælp af en timer, på tidspunkter fastsat af bestyrelsen. Der må ikke ændres på temperaturen

Fotografering er kun tilladt med accept fra de badende. Ingen nøgenbilleder

Ikke-medlemmer inkl. børn under 18 år har ikke lov til at bruge saunaen (heller ikke ifølge med et medlem). Vi har gæstedage, hvor ikke-medlemmer over 18 år må komme med. Se mere her: Gæstedage

Gus: For at undgå beskadigelse af ovnene, må der IKKE hældes vand på ovnene. Heller ikke bare en lille smule. Vi har desværre oplevet, at ovnene bliver ødelagt, når medlemmer laver gus. Det er kun foreningens gusmester som må lave gus, når foreningen afholder gus arrangementer.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre annullering af armbånd, samt ekskludering af Vinterbaderne Greve Havbad

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Vinterbaderne Greve Havbad