Generalforsamling 27. maj 2020

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i Vinterbaderne Greve Havbad onsdag d. 27. maj 2020 kl. 19. Det vil foregå virtuelt, hvor tilmeldte deltagere (kun medlemmer) modtager et link til deltagelse.

Agenda:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetæller.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
 5. Budget med kontingent og indmeldelsesgebyr for indeværende foreningsår til godkendelse.
 6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før GF).
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år.
 8. Valg af suppleant(er) for en periode af 1 år.
 9. Valg af revisor for en periode af 2 år.
 10. Valg af revisorsuppleant for en periode af 2 år.
 11. Eventuelt.

Send venligst tilmelding til: bestyrelsen@grevehavbad.dk med navn og mailadresse hvortil vi kan sende link til deltagelse i generalforsamlingen samt vejledning til anonym afstemning, såfremt det bliver nødvendigt. Tilmelding senest 25. maj. Den 26. maj udsendes link. Det kræver ikke et særligt program at kunne deltage via linket. Der kan risikere at opstå tekniske problemer, men vi håber at kunne gennemføre generalforsamlingen trods de særlige omstændigheder.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen