COVID-19 foranstaltninger

Opdateret december 2020:

Det er med stor beklagelse, at vi må nedlukke saunaen igen. Bestyrelsen har besluttet, at saunaen lukkes fra mandag 7. december 2020 til og med foreløbig 3. januar 2021.
Regeringen har indført nye restriktioner, som rammer idrætslivet i 38 kommuner, heriblandt Greve.
Det er stadig muligt at benytte badepontonen og få sig en dukkert, men vær opmærksom på ikke at forsamles mere end 10 på og omkring pontonen.

Opdateret oktober 2020:

Grundet COVID-19 er der indført en række smitteforebyggende restriktioner. De følger sundhedsmyndighedernes og Greve kommunes råd og anbefalinger og sikrer, at vi kan åbne saunaen for medlemmer under forsvarlige forhold. Derfor skal alle de anførte forholdsregler følges. Overtrædelse vil medføre udelukkelse fra foreningen.
Lukke-tider:

Saunaen gøres rent hver dag. Derfor må saunaen ikke bruges mellem kl. 14:30 og 16:30. Brug heller ikke saunaen selv om rengøringsfolkene ikke lige er der. De kører igen, hvis der sidder nogen i saunaen, og så skal saunaen lukkes helt af til næste dag.

I saunaen:
 • Der må højst være 6 personer i saunatønden ad gangen (tæller både i forrummet og i selve saunaen) – gælder også selv om nogle er i samme smittekæde. Altid højst 6 personer og sid forskudt som anvist på billedet
 • Du må højst opholde dig i saunaen i 30 min – dette for at sikre, at flere kan komme til. Er der ingen som venter, så bliv endelig siddende, men tjek lige så ingen står og fryser unødigt
 • Du kan ikke reservere plads i saunaen på et givent tidspunkt. Har du været 15 min i saunaen og går ud for at få en tur i vandet, så kan du komme tilbage i 15 min. igen. Informer de andre i saunaen (og dem som venter) om at du kommer tilbage
 • Du skal sidde på et håndklæde, der dækker al hud mod træværket på bænkene. Så sidder du med benene oppe, så skal der være håndklæde under
 • Du må ikke tage gæster, børn eller andre som ikke er medlemmer med i saunaen (som altid)
 • Du skal spritte hænder af, når du kommer ind i saunatønden. Foreningen stiller sprit til rådighed. Spritbeholderen fyldes op hver dag. Mangler der sprit, så giv lyd til bestyrelsen
 • Du må ikke komme vand eller olier på saunaen, og der må ikke svinges med klæde for at fordele luften
 • Bliv altid hjemme hvis du er i tvivl, om du er syg. Bliv hjemme indtil 48 timer efter, at dine symptomer er helt forsvundet.
 • Du skal altid klikke dit armbånd ind. Ellers kan vi ikke registrere hvem som bruger saunaen og om der er behov for at ændre i åbningstiderne

På flyde-pontonen:
 • Sørg for at holde afstand og tag ikke unødigt ophold på pontonen
 • Vær opmærksom på at følge det til enhver tid gældende forsamlingspåbud. Det er vores alle sammens ansvar og interesse at leve op til reglerne, så vi ikke bliver lukket helt ned
 • Sørg for at pakke dine ting sammen i en taske mens du bader og hvis du bruger saunaen. Ellers kan andre ikke komme til og overholde afstandskravet

Vi opfordrer til at alle medlemmer bruger Smitte Stop appen.

Bestyrelsen beder alle medlemmer om at være ansvarlige, hjælpe hinanden med at huske de mange forholdsregler med et smil og generelt bakke op om indsatsen for at reducere smitterisikoen så godt som muligt.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen