Corona

Opdateret 10. august 2022:
Der er ingen corona-restriktioner. Vi skal dog stadig passe på hinanden og selvfølgelig ikke bruge saunaen hvis man føler sig syg eller mistænker man kan være smittet med corona, forkølelse, influenza e.lign.
Opdateret 1. februar 2022:
Corona-restriktionerne er løftet for hele landet gældende fra i dag, og det er derfor heller ikke nødvendigt, at kræve gyldigt coronapas ved brug af saunaen, ligesom der ikke er begrænsning for antal personer, som må bruge saunaen samtidig.
Dog følger foreningen Sundhedsmyndighederne anbefalinger, og opfordrer alle til at blive vaccineret.
Vi skal passe godt på hinanden og selvfølgelig ikke bruge saunaen hvis man føler sig syg eller mistænker man kan være smittet med corona, forkølelse, influenza e.lign. Husk altid at køre dit armbånd forbi aflæseren, når du bruger saunaen, så du kan blive kontaktet hvis uheldet er ude.
Tester du positiv, så kontakt bestyrelsen så hurtigt som mulig på: bestyrelsen@grevehavbad.dk.
Opdateret 7. januar 2022:

Bestyrelsen har desværre oplevet flere medlemmer som enten protesterer imod det fornuftige i at brug af sauna kræver gyldigt coronapas eller direkte nægter at følge udmeldingen. Det er rigtig ærgerligt, fordi det i sidste ende kan betyde, at vi må lukke saunaen igen – noget bestyrelsen meget gerne vil undgå. Samtidig medfører det også ekstra arbejde og bøvl for bestyrelsen – tid vi hellere vil bruge på at få den nye sauna gjort klar til brug. Allerede her i uge 1, har vi haft en person som er testet positiv efter brug af saunaen, med efterfølgende smitteopsporing til følge, hvilket blot bekræfter, at vi skal være forsigtige alle sammen og udvise ansvarlighed som forening.

Bestyrelsen har valgt, at følge myndighedernes anbefalinger og tage de forholdsregler vi kan, for fortsat at holde saunaen åben. Coronapas er ikke er super våben, det ved vi alle, men sammen med test ved symptomer er det den linje myndighederne anbefaler. Vores sauna er ikke stor, der er begrænset udluftning, vi sidder tæt og ofte i længere tid. Det anbefales fra såvel DGI som myndighedernes side, at foreninger udviser særlig forsigtighed i forhold til Covid-19. Kombineret med at der i Greve Kommune er høj smitte, har bestyrelsen derfor besluttet, at det er et krav, at man har gyldig coronapas når man bruger saunaen og at vi højst er 8 personer i sauna ad gangen. Vi ønsker ikke at skulle bruge en masse tid og penge på at argumentere eller kontrollere at dette efterleves, men det kan blive tilfældet, hvis bestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt.

Derfor: 1) Sørg for at have gyldigt coronapas. 2) Bliv hjemme hvis du har nogen former for symptomner. 3) Informer bestyrelsen med det samme hvis du har brugt saunaen og efterfølgende testes positiv. 4) Brug ikke saunaen hvis du venter svar på test efter nærkontakt.

Opdateret 4. januar 2022:
Bestyrelsen håber alle de vandglade er kommet godt ind i det nye år og vi er glade for at kunne melde ud, at saunaen åbnes 5. januar for alle med armbånd.
Hverken kulturministeriet eller Greve Kommune ser ud til at forlænger anbefalingerne for nedlukningen af indendørs foreningsaktivitet, som var baggrunden for lukningen af saunaen.
5. januar åbner den “gamle” sauna og er varm fra kl. 6 til de morgenfriske. Den nye sauna driller desværre lidt, så den er ikke helt klar endnu. Vi bliver derfor mange om den åbne sauna og henstiller til, at der vises hensyn og at man ikke sidder der for længe, hvis andre også gerne vil til. Der må være højst 8 personer i saunaen for at sikre afstand. Lad os se om ikke vi kan få det til at fungere ved fælles hjælp uden ekstra regler m.v.
Alle som bruger saunaen skal have gyldigt coronapas. Husk at skrive til bestyrelsen, hvis du har brugt saunaen og testes positiv, så vi kan informere andre brugere om smitterisiko.
Opdateret 19. december 2021:
Det er med meget stor beklagelse, at vi desværre må lukke saunaen igen. Foreløbig frem til 5. januar 2022.
Nedenstående er modtaget fra kommunen:
“Kulturministeriet er kommet med en klar anbefaling om at lukke ned for indendørs foreningsaktiviteter fra i dag søndag den 19. december 2021. Anbefalingen gælder i første omgang til den 5. janaur 2022. Det bakker DIF og DGI op om, og det gør vi også i Greve Kommune.”
Bestyrelsen håber begge saunaer kommer i fuld sving efter 5. januar, hvor vi også byder velkommen til mange nye medlemmer.
Vi håber på et mere stabilt 2022 og vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den store opbakning og forståelse vi har mødt fra jer det seneste år.